تور آنتالیا نوروز 98

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LARA DINC HOTEL درجه هتل ALL
2195000 2695000 2145000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
LARA DINC HOTEL درجه هتل ALL
2495000 2695000 2095000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
SARP BELEK درجه هتل ALL
2495000 3095000 2195000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
SARP BELEK درجه هتل ALL
2695000 3095000 2295000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
THE SENSE DELUXE RESORT SIDE درجه هتل U.ALL
2745000 3345000 2345000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
THE SENSE DELUXE RESORT SIDE درجه هتل U.ALL
2895000 3345000 2345000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
ORANGE COUNTY ALANYA درجه هتل U.ALL
2695000 3545000 2395000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
ORANGE COUNTY ALANYA درجه هتل U.ALL
2995000 3545000 2395000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
ADONIS درجه هتل ALL
2845000 3445000 2345000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
ADONIS درجه هتل ALL
2945000 3395000 2395000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
SIDE STAR RESORT درجه هتل ALL
2995000 3545000 2395000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
SIDE STAR RESORT درجه هتل ALL
3095000 3595000 2445000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
SIDE STAR ELEGANCE درجه هتل ALL
3095000 3695000 2445000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
SIDE STAR ELEGANCE درجه هتل ALL
3245000 3795000 2495000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
Aska Lara Reiver درجه هتل U.ALL
2895000 3945000 2495000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
Aska Lara Reiver درجه هتل U.ALL
3095000 3695000 2495000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
GRAND PARK LARA درجه هتل U.ALL
3195000 2545000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
GRAND PARK LARA درجه هتل U.ALL
3295000 2495000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
Club Mega Saray درجه هتل U.ALL
3095000 3995000 2595000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
Club Mega Saray درجه هتل U.ALL
3395000 4145000 2595000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
ASKA LARA درجه هتل U.ALL
3395000 4295000 2645000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
ASKA LARA درجه هتل U.ALL
3695000 4545000 2695000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL
3495000 4495000 2695000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL
3695000 4595000 2745000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
GRANADA LUXURY BELEK درجه هتل U.ALL
3845000 5045000 2945000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
GRANADA LUXURY BELEK درجه هتل U.ALL
4295000 5145000 2995000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
MIRACLE درجه هتل U.ALL
4095000 5195000 2945000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
MIRACLE درجه هتل U.ALL
4245000 5295000 2995000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
ROYAL WINGS درجه هتل U.ALL
4495000 5995000 3195000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
ROYAL WINGS درجه هتل U.ALL
4695000 6095000 3245000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL
4495000 6195000 3245000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL
4745000 6195000 3245000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
ROYAL HOLIDAY PALACE درجه هتل U.ALL
4695000 6395000 3395000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
ROYAL HOLIDAY PALACE درجه هتل U.ALL
4895000 6295000 3295000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
ROYAL SEGINUS درجه هتل U.ALL
4695000 6395000 3395000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
ROYAL SEGINUS درجه هتل U.ALL
4895000 6295000 3295000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
DELPHIN EMPERIAL درجه هتل U.ALL
5295000 7295000 3595000 1745000
25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR 25و26 اسفند +8و9 فرورین MAHAN AIR
DELPHIN EMPERIAL درجه هتل U.ALL
5495000 7245000 3595000 1895000
27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR 27و28و29اسفند+1الی7 فروردین MAHAN AIR
 • arrow-icon

  نام تور برنامه ریزی شده

  تور آنتالیا نوروز 98

  arrow-icon

  مدت اقامت

  6 شب و 7 روز

  arrow-icon

  تاریخ اعتبار

  16-29 MAR

  arrow-icon

  خدمات

  صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت خرید گشت طبیعی

  arrow-icon

  شروع قیمت ها از

  2195000تومان

  arrow-icon

  کشور مقصد

  ترکیه

  arrow-icon

  شهر مقصد

  آنتالیا

  arrow-icon

  خط هوایی

  Mahan Air