تور استانبول پائیز 95

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
TOPKAPI درجه هتل B.B
720000 860000 625000 500000
GRAND MILAN درجه هتل B.B
746000 895000 546000 500000
ALFA درجه هتل B.B
770000 955000 551000 505000
MARINEM درجه هتل O.R
750000 955000 551000 505000
ALL SEASON درجه هتل B.B
785000 1010000 665000 505000
GRAND HALIC درجه هتل B.B
790000 960000 670000 510000
LION درجه هتل B.B
815000 1065000 680000 510000
GOLDEN AGE 1 درجه هتل B.B
855000 1125000 705000 510000
LARES PARK درجه هتل B.B
940000 1310000 745000 510000
GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B
985000 1350000 910000 910000
ELITE WORLD درجه هتل B.B
1105000 1585000 830000 515000
RIXOS PERA درجه هتل B.B
1330000 2065000 946000 530000
CONRAD درجه هتل B.B
1530000 2195000 995000 530000