تور استانبول

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GRAND MILAN درجه هتل B.B
850000 950000 820000 750000
TOPKAPI درجه هتل B.B
850000 950000 820000 690000
GRAND LIZA درجه هتل B.B
850000 950000 820000 750000
BIRBEY درجه هتل B.B
900000 1000000 830000 750000
ALLSEASONS درجه هتل B.B
910000 1050000 850000 750000
GOLDEN HILL درجه هتل B.B
920000 1050000 850000 750000
LAMPA درجه هتل B.B
910000 1050000 850000 750000
KONAK درجه هتل B.B
910000 1060000 850000 750000
ERESIN TAKSIM درجه هتل B.B
940000 1120000 860000 750000
NAZ CITY درجه هتل B.B
960000 1140000 870000 750000
AVANTGARDE TAKSIM درجه هتل B.B
970000 1170000 870000 750000
TAKSIM GONEN درجه هتل B.B
1010000 1250000 890000 750000
POINT HOTEL TAKSIM درجه هتل B.B
980000 1260000 850000 750000
LAZZONI درجه هتل B.B
1050000 1320000 910000 750000
HILTON BOMONTI درجه هتل B.B
1060000 1350000 920000 750000
HILTON GARDEN HOURN درجه هتل B.B
910000 1050000 830000 750000
GREEN PARK TAKSIM درجه هتل B.B
950000 1120000 860000 750000
SENATOR HOTEL درجه هتل B.B
950000 1120000 860000 750000
LARES PARK درجه هتل B.B
960000 1140000 870000 750000
GRAND OZTANIK درجه هتل B.B
970000 1170000 870000 750000
GOLDEN PARK درجه هتل B.B
970000 1170000 870000 750000
GREEN PARK MERTER درجه هتل B.B
990000 1200000 880000 750000
POINT BARBAROS درجه هتل B.B
10000000 1250000 890000 750000
NOVOTEL BOSPHORUS درجه هتل B.B
1010000 1270000 900000 750000
GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B
1030000 1280000 930000 750000
BIZ CEVAHIR درجه هتل B.B
1030000 1280000 930000 750000
DOUBLE TREE BY HILTON PIYALEPASA درجه هتل B.B
1050000 1310000 900000 750000
GRAND OZTANIK درجه هتل B.B
970000 1170000 870000 750000
GOLDEN PARK درجه هتل B.B
970000 1170000 870000 750000
GREEN PARK MERTER درجه هتل B.B
990000 1200000 880000 750000
POINT BARBAROS درجه هتل B.B
10000000 1250000 890000 750000
NOVOTEL BOSPHORUS درجه هتل B.B
1010000 1270000 900000 750000
GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B
1030000 1280000 930000 750000
BIZ CEVAHIR درجه هتل B.B
1030000 1280000 930000 750000
POINT HOTEL TAKSIM درجه هتل B.B
1060000 1350000 910000 750000
ELITE WORLD درجه هتل B.B
1060000 1360000 910000 750000
CONRAD درجه هتل B.B
1090000 1410000 940000 750000